onsdag 19. november 2008

150*


Salme 150.
1)
Sangeren byder å prise Herren på jorden og i himmelen for hans herlige gjerninger og hans storhet, 1. 2; det skal ofres ham en fulltonende lovprisning, og alt som har ånde, skal ta del i den, 3-6.

2) I avslutningssalmen hører vi at alle og alt på jorden og i himmelen skal prise Herren. Det er en oppfordring til oss. Gud vil ha et folk som synger hans pris. Og det er takketoner for alt det Gud har gjort for oss. Gud er vår Herre og Mester, skaper og frelser og oppholder. Skulle det ikke være nataurlig for oss å takke ham og synge lovsang for ham for det?

Vi har fått mye av Gud, og derfor har vi mange grunner til å prise ham. Mange salmer viser det, f. eks. Salme 103 og 107 m.fl. Som kristne har vi framfor alt forsoningen og nåden. Derfor synger vi av hjertet: Jeg vil prise min gjenløser… Ordet om korset er oss så kjært. Og en sann tale om Guds nåde og syndenes forlatelse varmer våre hjerter. Det er selve livsgnisten i oss.

3) Salmen begynner og slutter med Halleluja. Ellers er den en mektig oppfordring til lovsang. Halleluja betyr Pris Herren. Men Herrens pris er ikke bare å si ”Halleluja”. Lovsangen skal være med og av hjertet. I Guds rike er det alltid det indre liv som gjelder, ikke de ytre tegn. Ord er lite verdt om ikke vårt hele menneske står bak. Hva hjelper det å si til en som er i nød: Jeg skal hjelpe deg, og så gå fra ham og glemme alt.

4) Lovsangen skal skje i hans helligdom, for hans mektige gjerninger, med instrumenter av flere slag - og alt som har ånde skal love Ham. Det sier oss at vi kan prise Gud på mange måter, og vi skal ikke støpe alle i ei form. Men det skal være Gud som får æren og takken, og ikke for å framheve oss selv og vår egen dyktighet. Det var ikke Guds tanke. Må Gud hjelpe oss alle til å se det og gi vår Frelser og Gud en god takk gjennom livet. Amen.

-.--

Salme 150.v
Sangeren ber oss om å prise Herren på jorden og i himmelen for hans herlige gjerninger og hans storhet, 1. 2; Vi skal ofre til ham en fulltonende lovprisning, og alt som har ånde, skal ta del i den, 3-6.

I avslutningssalmen hører vi at alle og alt på jorden og i himmelen skal prise Herren. Salmen begynner og slutter med Halleluja. Ellers den en mektig oppfordring til lovsang.
Lovsangen skal skje i hans helligdom, for hans mektige gjer­ninger, med instrumenter av flere slag - og alt som har ånde skal love Ham.

Vi har noen ganger grunn til å sukke og klage, synes vi selv. Men i lys av Guds tanker om evigheten, er lovsangen bedre. Det er når vi ser bakover og omkring oss vi sukker. Serr vi oppover og framover, er det takk og glede.

Vi kan takk og prise Gud og synge Halleluja – både for syndens forlatelse, for barnekåret og for himmelhåpet – og mye, mye mer. Derfor takker vi Gud for dette Halleluja. Og Han skal ha all ære. Amen.

Ingen kommentarer: