tirsdag 25. november 2008

53.*

Salme 53.

.

Denne salmen likner på og er nesten identisk med Salme 14. Men v. 6 i Salme 53 er forskjellig fra v. 5 i den andre. Bakgrunnen er kanskje en ellers ukjent hending der han ser på tilstanden i tiden som i Salme 14. Det er en læresalme, og her er viktige ting å ta med seg.

.

1. David klager over synden i verden – den er stor og gjelder alle, v. 2-4. Det er dårskap å ikke se det og erkjenne det vonde til alle tider. Og den største dårskap er å nekte Guds eksistens. For Gud ser vi over alt i hans gjerninger.

.

Og Gud er interessert i menneskene. Han betrakter oss fra sin bolig. Og hva ser han? Dommen er ganske bastant og uhyggelig: Ingen søker Gud av hjertet og ingen gjør det gode. Menneskeheten har falt fra Gud. Det er den generelle syndighet etter syndefallet han taler om nå. Det gode ser han i forhold til Gud og hans vilje – ingen gjør den. Bibelen taler i slike sammenhenger ikke om det gode mennesker imellom eller en ytre gavmildhet. Men fra Guds synspunkt er vi alle udugelige og fordervet og dermed fortapt.

.

2. David vet at de ugudelige skal dømmes mens de rettferdige skal seire til slutt, v. 5-6. Seieren ligger nettopp i at Gud har forkastet synderen som lever i sin synd. Det er Gud som seirer og gir seier. For syndere søker ikke Gud og frykter ham ikke. Men Gud seirer på en synlig måte i alle de som tror på ham.

.

3. Han lengter etter og ber om frelse for Israel, v. 7. Han skal en gang gjøre ende på fangenskapet i syndens verden og skape en ny tid med jubel og frelsesfryd. Dette peker også framover mot evangeliets tidsalder med et nytt budskap og et Guds folk av både jøder og hedninger.

.

Vi legger merke til at Rom 3, 10ff siterer disse to salmene, 14 og 53, i en sammenheng der evangeliet blir forkynt. Dommen om at alle er syndere i sitt innerste gjelder også oss.

.

Ingen kommentarer: