onsdag 26. november 2008

28.*

Salme 28.

Salmen likner på andre salmer som er skrevet i forbindelse med Absaloms opprør. Det er flere salmer om kamp og strid. I åndelig betydning har alle troende mennesker kamp og lever mye av sitt liv slik. Det har aldri vært lett å være en kristen eller et gudfryktig menneske.

1. Gud alene.

Uten Guds hjelp er David fortapt. V. 1-5. Derfor ber han om at Gud ikke må behandle ham som en vantro – det vil alltid føre til dom. Men han holder seg til sin Gud og ber om at han vil berge ham og gå mot de gudløse. Det er ikke personlig hevn han tenker på, men på Gudsrikets framtid og stilling i folket.

2. Bønnhørelse. V. 6-8.

Han har fått visshet om at Gud vil høre hans bønn og priser Gud for det. Det taler om tillit til Gud, og da lever man i trygghet. Herren er skjold og vern for ham, og David har opplevd før at Gud har hjelp. Hans bønn nå bygger derfor på erfaring. Da er det trygt og godt å be.

3. Israel, v. 8-9.

Bønnen gjelder ikke bare ham selv. Det har vi ofte en tendens til når det går oss imot. Men Davids bønn og tanke strekker seg ut til hele Guds folk. Han gjentar hyrdebildet som han har talt så fint om i Salme 23. Det ligger trygghet i å ha en god hyrde. Jesus kalte seg selv hyrde for å vise oss at han er med sine slik han var med David og andre. Hyrden gir trygghet, omsorg og veiledning. Slik skal folket ha det til evig tid når de roper til ham og lever i hans nærhet, v. 1.

Ingen kommentarer: