tirsdag 25. november 2008

58.*

Salme 58.

.

Overskriften har likhetspunkter med Salme 15 og 57. Den historiske bakgrunnen kan være forfølgelsen ved Absalom eller ved Saul. Ødelegg ikke eller Forderv ikke er overskrift. Det hebraiske Miktam vet man ikke sikkert hva betyr her. Ordet har med skrift og dikt å gjøre. Det kan også bety noe skjult og noe hemmelig. Andre igjen oversetter det med en gyllen sang (som i NO-30).

.

1. David skildrer de urettferdige dommere, v. 2-6. De er ugudelige og nforherda, og de fører folket inn i ødeleggelse. De baner vein for vold, sier han, v. 3. Og grunnen er at de har vendt seg bort fra Gud. Som løgnere er de på villspor helt fra barndommen. Hvordan kan de da dømme rett?

.

En beskrivelse av dem i v. 5f er sterk: De har gift i seg som en slange. Gift brukes til å bedøve og drepe. Slik er lederne i Israel, og vi kan legge til at slik går det over alt når folk vender seg bort fra Herren. Da blir det ødeleggelse som overskriften sier ikke må skje.

.

Han legger så til en viktig grunn til at lederne og dommerne er slike villedere: De vil ikke høre på den som best kan kunsten. Folk som er uvillige til å lytte til råd, vil sjelden lede rett.

.

2. Han ber Gud om hjelp mot dem, v. 7-12. Gud må uskadeliggjøre og tilintetgjøre dem. David håper det vil skje, og i ånden ser han at det skal skje, som en hellig frukt. Han vet at får de regjere videre, vil de ødelegge landet og folket. Derfor ber han Gud fjerne dem.

.

Mange ganger i historien har trolig Guds folk bedt slik. Vi ser hvorledes vantro ledere i landet ødelegger og hindrer folk i å høre og tro evangeliet. De hindrer barna i å høre om kristen tro og historie i skolen, elevene får ikke gå til skolegudstjeneste. gamlehjem og sykehjem kan hindre si å ha andakt m. m. I noen land har det vært forfølgelse av kristne, og i noen land blir kristne internettsteder stengt for landets innbyggere.

.

– Derfor ber de kristne Gud gripe inn. La de bli som en snigel som mister sin kraft mens den går og skiller ut slim, v. 9. Den rettferdige får derimot nye krefter fra Gud. For han er med dem.

.

Da vil de glede seg, og Guds rettferdighet blir verdsatt på jorden. Menneskene vil da bekjenne det åpent. V. 12. Om ikke dette skjer i vår levetid, vet vi fra Skriften at en gang skal Guds rike seire. Da vil dette skje: Menneskene skal si: Der er dog frukt for denr ettferdige, v. 12. Herre, la det skje snart i vår tid også. Mange blir nå ledet vill av ugjerningsmenn og vil gå fortapt i sin synd. Derfor ber vi: Kom, Herre Jesus, kom snart!

.

Ingen kommentarer: