tirsdag 25. november 2008

48.*

Salme 48.

.

Salmen en Korahsalme som Salme 47 m.fl. Trolig har den samme bakgrunn som Salme 47, i 2. Krøn. 20.

.

1. Jerusalem er den herlige Guds stad (by), v. 1-3. Den blir lovprist her som andre steder. Byens navn har en egen klang i både jøder og kristnes øre og tanke. Den står for noe stort og opphøyet og hellig. Det er Guds bolig skal skal bli til tidenes ende og evig. Åp. 20-21.

.

2. Gud har frelst byen fra fienden, v. 4-9. Slik har Gud åpenbart sin herlighet og dermed vist at byen er herlig. Navnet Jerusalem kan stå både for selve byen at den er befriet, eller for hele folket som Gud har tatt seg av. Jerusalem er et slikt samlenavn.

.

3. I v. 10-12 kommer en lovsang for frelsen. ”Vi” er her Israels menighet. I den nye pakt er de som tror på Jesus denne Guds menighet. Og vi gleder og fryder oss over frelsen i Jesus alene. På reisen gjennom livet vet vi fra Guds ord og opplever noe av det: at Guds miskunn og nåde er stor. Vi skjønner det ikke, men vi studerer og tenker og grunner på det. Den omgir oss jo alle steder til alle tider. Hver morgen er den ny og har ikke bleknet når kvelden kommer. Og vi legger oss trygt til å sove i nåden når natten kommer.

.

4. Oppfordring. Menigheten blir oppfordret til å forkynne frelsen for slektene som kommer. V. 13-15. Vi skal si at denne Gud er vår Gud, eller som det står i NO-78: at slik er Gud! Og han skal føre oss ut over døden – det betyr at han skal lede oss helt til vi dør og bære oss over døden og inn i Guds himmelen for evig. Døden er ukjent for oss alle og mange er redde for dødsstunden. Men når vi trår på Jesus, er vi likevel trygge. Da har vi en fergemann som skal ta oss det siste stykket over floden.

.

Ingen kommentarer: