onsdag 26. november 2008

8.*

Salme 8.
Her priser David igjen Herren. Det gjør han ofte. Ordet ”gittit” kan være et instrument som har navn etter byen Gat i Filisterland, eller en toneart som kommer fra den byen. Det er bare salmer med lovsang som har denne overskriften (Salme 8, 81 og 84).

1. Herren har åpenbart seg i sin prakt fra himmelen, v. 2. Og hans navn er herlig i hele verden. Det gjelder oss som tror nå og en gang i evigheten.

2. Endog små barn priser Gud, v. 3. Et barns bekjennelse kan virke mer enn lærde ord. De er rette profeter og kan stanse fienden. Det har vi sett mange ganger.

3. Gud har gitt mennesket stor verdighet og makt. Mennesket er det ypperste av Guds skaperverk – lite ringere enn Gud. I skapelsen hadde de Guds bilde. Det ble tapt i syndefallet. I denne salmen ser vi Jesus som Menneskesønnen tre fram. Han var det andre menneske og den siste Adam som mer enn gjenopprettet fallet. Hebr. 2, 6-11. Og han gav oss et nytt og større håp enn før.

4. Gud har satt menneske til herre over alle andre skapninger, v. 7-9. Det er et ”menneskets kongedømme” i vår tid. 1. Mos. 1-2. – Og så slutter salmen med lovsang slik den begynte. Og slik skal vi få leve i takk og pris til vår Gud.

Ingen kommentarer: