onsdag 26. november 2008

18.*

Salme 18
David synger Herren en herlig lovsang, fordi han har frelst ham av alle hans fienders hånd, 1. Han priser først Gud som sin eneste tilflukt og hjelper, 2-4, skildrer så hvorledes Gud i hans store nød og trengsel har bønnhørt ham, åpenbart sin storhet og veldig utfridd ham, 5-20, viser hvorfor Gud var med ham og frelste ham, 21-28, skildrer videre hvorledes Gud velsigner hans kongedømme og gir ham kraft til å underlegge seg sine fiender, 29-46, og slutter med å prise Guds store miskunnhet mot ham og hans ætt, 47-51.
Salmen inneholder lov og takksigelse for all Guds barmhjer­tig­het mot David. David var liksom roten til kongen i det evige rike. Men Guds Ånd har gjennom David talt slik at denne salmen er en profeti om den himmelske kongen Messias og hans stridende menighet på jord til alle tider (P. Fjellstedt). Han taler om sin lidelse, hvor­ledes dødens rep omspente ham, men at Herren frelste ham og seieren ble vunnet. John Brown sier at "det er mye mer om Kristus i denne salmen enn mange kristne er klar over". Jesus priser sin Gud, og det Gud er for Messias, vil Kristus være for sitt folk. Jfr. 2. Sam. 22 der salmen fin­nes.


Salme 18.
Her er det tale om Herrens tjener, som David også s i Salme 36, 1. Det er en lovsang etter at David er befridd fra Saul og fienden. Salmen kan derfor være en fortsettelse av forrige salme (17). Noen hevder også at salmen er messiansk (som John Brown). En dypere analyse kan vise det. David står ofte som forbilde på Messias. NT bruker også salmen slik, og beskrivelsen av sangeren er slik at det passer godt på Messias.

1. Lovsang.
David synger en lovsang til Herren for frelse fra alle hans fiender, v. 1. Her gjelder det konkret befrielse fra Saul.

2. Tilflukt.
Gud er hans eneste tilflukt i denne tida. Herren er hans styrke, berg, borg, fjell, skjold og frelseshavn. Ja, Gud er hans Gud. Dette er mektige grunner til lovsang, v. 2-4. Han dynger liksom ord oppå ord hele veien for å vise hvem han stoler på og hva Gud betyr.

3. Bønnhørelse.
Gud har bønnhørt ham i hans store nød og trengsel, v. 5-20. Gud har åpenbart sin majestet og befridd ham. Mange eksempler blir brukt for å vise det. Han viser hvordan naturen er bilder på Guds hjelp og makt.

4. Gud var med.
Nå viser han hvordan Gud var med og hjalp ham og frelste ham, v. 21-28. Han viser her særlig til sitt gudfryktige liv. Og dette er ord som man vanskelig kan tolke om noe menneske bokstavelig. Her passer det bare på Messias. Det viser også NT: Hebr. 4, 15; 7, 26; 2. Kor. 5, 21; 1. Pet. 2, 22f; Johs 8, 46.

5. Guds velsignelse.
David beskriver hvorledes Gud velsigner hans liv, og gir kraft til seier over fienden. Her tar han eksempler fra sin egen livshistorie, v. 29-46. Her får han klart fram at Guds ord er et viktig våpen, og det er rent, v. 31.

6. Lovsang.
Han avslutter med å lovprise Gud og hans store miskunnhet mot ham og hans slekt, v. 47-51. Gud skal ha æren for alt.

Ingen kommentarer: