tirsdag 25. november 2008

84.*

Salme 84, 5-6.

.

Salmen handler bl. a. om de salige, v. 5-6. Det er et uttrykk som kommer igjen flere ganger i Salmenes bok, i Det gamle Testamentet og i Det Nye Testamentet. Salme 1 begynner med salig, se også Salme 32. Jesus bruker ordet salig i begynnelsen av Bergpreika i Mat. 5. Å være salig er å eie den høyeste lykke Gud kan gi oss. Å være salig er da å være et Guds barn. I vår salme er det sagt litt om hva det betyr:

.

1. Samfunn med Gud, v. b.

Å være et Guds barn er å ha et inderlig samfunn med Gud: Salig er de som bor i ditt hus. Da har vi adgang til hele Guds hus og hans nærhet. Det er å være en del av hans familie og ha del i hans eiendom og rikdom.

.

- Et Guds barn lengter etter mer av det, v. 3. Ja, vi fortæres av lengsel etter ham. Vi har smakt hvor godt det er å være hans barn. Korahs barn sier det samme i Salme 42, 2f: Min sjel tørster etter Gud. Og Job sier i sin nød: Bare jeg visste å finne ham og kunne komme fram til hans trone, Job 23, 2.

.

- Å være i Guds nærhet er bedre enn alt annet. En dag der er bedre enn tusen andre steder, v. 11. Ingen ting kan erstatte livet med Gud og å leve i et åpent og godt samfunn med ham. Derfor oppfordrer David oss: Smak og se at Herren er god, Salme. 34, 9. Da får du selv erfare hvordan det er.

.

2. Vi får styrke av Gud, v. 6.

Vi kan hente all kraft fra ham og det vi ellers trenger. For vi vet at alle våre kilder er i ham, Salme 87, 7. Det viser litt av rikdommen i Guds rike.

.

- Her er det en vokster i livet med Gud. I v. 8 sier salmisten: De går fram fra kraft til kraft. Der er alltid nye velsignelser, og det skjer når vi trer fram for Gud på Sion. Det er altså i Herren vi er sterke og ikke i oss selv. Derfor skriver Paulus: Bli sterke i Herren. Ef. 6. 10.

.

- Det betyr at vi alltid er avhengig av Herren. Vi har ingen andre steder vi kan hente kraft og styrke fra. I dette ligger også en vokster. Vi ser mer og mer at vi behøver det Gud har å gi oss. Vi vet at om vi forlater ham, har vi ingen ting.

.

- Derfor går vi til Herren i bønn, v. 9. Der får vi utøse vårt hjerte for ham og ta imot alt vi behøver. Det er i dette nære samfunnet vi får leve livet ut. Men stadig er bønnen: Nærmere deg, min Gud, nærmere deg!

.

3. Trengsel, v. 7.

Det kan bli trengsel for en kristen. Det må du regne med ettersom vi lever midt i en gudfiendtlig verden. Men da skjer dette underlige: Tåredalen blir til en kildevang. Det betyr at Gud bruker trange tider til å gi deg noe godt. Motgangen blir forvandlet til velsignelse. Det har vi opplevd mange ganger.

.

Salme 23 sier det fint: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dag frykter jeg ikke for ondt. I all slags motgang for Jesu skyld, hån og spsott og foirfølgelse, skal vi tenke: Er det ikke verd det? Vi synger med frimodighet: Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og vi leser i Guds ord og tror det er sant: Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Rom. 8. 28.

- Gud vet hva han gjør når han tillater motgang i livet vårt. Og han vet vei ut av vanskene.

.

4. Alt av Gud, v. 12.

Gud er sol og skjold, og han gir nåde og ære. Og han nekter oss ikke noe godt – når vi vandrer med ham. Sangeren synger fint om det: Han giver och giver och giver igjen. Og han har nok å ta av, hans bekk er full av vann, Salme. 65, 10.

.

Han gir nåde. Det behøver vi alle. Vi er syndere og forbrytere i Guds øyne. Vi er fortapt i oss selv. Vi trenger benådning om vi skal eie det evige livet.

- Nåde gir ham til syndere som kommer. Det innebærer at vi erkjenner og bekjenner alt, som David i Salme 32, 5. Og Paulus skriver i Ef. 1, 7 at vi har forløsning i Jesu blod – det er syndenes forlatelse. Har du fått det?

.

Han gir ære. Synderen og forbryteren er ikke lenger det. Som frelste blir vi innsatt som barn av Gud og arving til hele hans rike. Vi fortjener det ikke, men fikk det av nåde. Da er det gave uten at han krever noe igjen.

- Det er en stor ære for et menneske å bli opphøyet fra syndepølen til Guds trone.

- Vi kan bare takke og tilbe – og undres. Kan det være sant?

- Ja, sier Ordet.

.

Ingen kommentarer: