onsdag 26. november 2008

35.*

Salme 35.

.

Selv om den historiske bakgrunn ikke er nevnt, kan innholdet antyde at striden med Saul i 1. sam. 24, 16 er det. Her skal vi nevne:

.

1. Bønn, v. 1-10.

David ber Guds om frelse, og det kan bety å bli berget fra fienden som i dette tilfelle kan være kong Saul. De forfølger ham uten grunn. Og David lover at han vil prise Herren hvis han vil bønnhøre ham.

.

Et menneske kan være i mange slags nød. Men alltid er veien åpen til Gud. Vi har fått lov å rope til ham hver gang vi behøver det. Herren er bønnhørelsens Gud, det har alle Guds barn erfart mer eller mindre. Så går vi frimndoig i bønn i dag også.

.

2. Fienden, v. 11-18.

Han skildrer nå fiendens ondskap. De gjengjelder godt med ondt og kommer med falske anklager og mishandler ham. Så gjentar han sin bønn om hjelp og løfte om takk.

.

Da er det viktig at vi holder slike løfter. Gud behøver strengt tatt ikke noen takk fra oss. Men takken viser hvordan vi selv er, og den gjør noe med oss. Ved å takk får vi mer av det takknemlige sinn. For bønn og takk skal ikke bare være ord. Det er en hjertesak. Da åpenbarer vi hva som bor i vårt hjerte. La oss derfor øve oss i å takke.

.

3. Hjelp, v. 19-28.

Ennå en gang ber han Herren om hjelp mot fienden. Det viser trolig at han nå var i en ekstraordinær vanskelighet. Det ville ikke slsippe taket i ham.

.

Men når hjelpen kommer, ville de rettferdige juble av glede og takk til Gud. Og David selv ville alltid prise Gud.

.

Noen mener også at salmen er messiansk og skildrer Jesu lidelse. Davids lidelse blir på en måte profetisk om det Jesus skulle gjennom. Og han hadde det så absolutt vanskelig i sitt liv. Han var også ofte i bønn til sin Far.

.

Ingen kommentarer: