tirsdag 25. november 2008

65.*

Salme 65.

.

Denne salmen er også av David. Han skiver for at menigheten skal prise Gud for en stor høst som skal komme. Han lærer oss dermed at vi kan be Gud om alt, også daglige ting og så prise Gud Gud for bønensvar også her.

.

1. David priser Gud som hører bønner, v. 2-5. Derfor kommer alle til ham. Han tilgir sitt folk synden og velsigner det med gode gaver. Vi har en god Gud som gjør alt for oss.

.

Du som hører bønner, sier han, v. 3. En slik Gud har vi. Alle som kjenner ham, kommer i bønn til Gud. Vi vet at der er hjelp å få. Vi utøser vårt hjerte for hans trone og vet han lytter til. Vi er ofte svake og skrøpeligge og synes all kraft er slutt. Og det vet Herren om. Likevel sier han: Kom til meg.

.

2. Herren frelser sitt folk, v. 6-9. Han viser sin veldige kraft og makt i naturen og i folkene. Alle mennesker blir så fylt av ærefrykt for Gud og får tillit til ham og jubler for Herren.

.

I v. 6 har vi svaret: Du bønnhører oss. Det var altså redning å få hos Gud. Han har all makt i himmel og på jord. Og han er vår frelser og tilflukt – ja selv for de fjerneste kyster, v. 6b. Det er fint. Ingen er for langt borte til å bli frelst. Derfor reiste misjonærene ut til de små øyene og fjerne avkroker langt oppe i fjellene i andre land. Til og med ved verdens ender skal budskapet komme, v. 9.

.

3. Herren har også nå vist seg nådig mot folket, v. 10-14. Han har gitt jorden regn og dermed gitt håp om en god høst. Derfor vil folket fryde og glede seg.

.

Guds bekk er full av vann, sier han. I første rekke kan det være konkret ment her. For vann vfar viktig for avling og høst. Og det er det han ber om her. Likevel er det en åndelig side ved dette. Guds nådebekk er alltid full av frelse og nåde og dermed nok for alle. Bildet er trolig også om en vandringsmann som har gått lenge i ørken og villmark. Så finner han bekken. Slik er vårt kristenliv ofte. Veien var noen ganger vanskelig og bratt og du behøvde hvile. Da var det godt å sette seg ned ved Guds bekk. Kom, drikk igjen min sjel av livets klare vann.

Amen.

Ingen kommentarer: