onsdag 26. november 2008

21.*

Salme 21

Denne salmen er skrevet av David og handler om kongen, og i siste instans er det Jesus Messias.

Her takker Israel Gud for kongen, v. 2-8. Han er rikt velsignet og setter alltid sin lit til sin Gud. Det er det rette sinn vi alle skulle ha. Og for den som har sett inn i evangeliet og smakt noe av dens goder, blir takken født i hjertet.

David vet at kongen skal overvinne fienden ved Guds hjelp, v. 9-13. Verdens onde planer skal ikke lykkes. Guds rike skal seire til slutt, selv om det mange ganger har sett vanskelig ut. Og det kan røyne på troen når vi ser hvordan verdens krefter vinner seier i land etter land og Guds rike kan syne så tape terreng. Men vår visshet er at til slutt skal Jesus seire. Han er kongenes konge til evig tid.

Guds folk har alltid møtt motstand, noen ganger ble det store forfølgelser. Jesus opplevde også det. Og det vil alltid være onde mennesker som finner ut nye og grusomme metoder til å plage folk på. Men Herren er et vern for alle som tar sin tilflukt til ham. ”Den som arbeider for en god sak og kjemper med blanake våpen, skal seire” (Fr. Wisløff).

Til slutt kommer så en bønn og lovprisning. Det sømmer seg for Guds folk til alle tider. Og der er en mektig kraft i lovsangen. Den løfter sjelen opp fra det jordiske og inn i det evige.

Her ber også Israels folk om at Gud må gripe inn og bruke sin store kraft. Det er nøden for de ufrelste og hedningene som vi ser her. Guds folk har noe av det, når det er rett med oss. Verden og sløvheten må ikke ta fra oss det Gud har gitt.

Ingen kommentarer: