onsdag 26. november 2008

37.*

*37, 17. For de ugudeliges armer skal brytes, men Herren støtter de rettferdige.

Gjennom hele Bibelen går denne tanken: Det er to slags folk i forhold til Gud. Det er ikke alltid synlig, men det går et skille gjennom verden: Guds folk og verden.

.

1) Det ser vi tydelig i Salme 1. De rettferdiges vei, v. 6, er Guds folk. Og de er ikke rettferdige i seg selv eller av egne gjerninger. De holder seg til Guds ord og der finner de at Gud gir oss sin rettferdighet av nåde for Jesu skyld. Og de er kjent av ham. De ugudelige er de som spotter og levre i synden, v. 1.

.

2) Jesus sier det samme i Bergpreika, Mat. 7, 13f. Den ene vei er smal og den andre er brei. Det er verden og Guds barn. De vantro kan ha det lett på mange måter og har få grenser for sitt liv. Guds barn går på en smal vei – der Jesus er livet. Der er det bare han som gjelder.

.

3) De ugudeliges armer skal brytes, sier Salme 37, 17. Arm betyr ofte kraft og styrke. Og det kan se ut som om verden har overtaket mange ganger. De lykkes så ofte både i det verdslige liv med handel og politikk. Og de har mange ganger overtaket på Guds folk og ønsker å knekke dem. Det så vi i Sovjet og andre totalitære stater. Og det ser vi i muslimske land.

.

4) En dag er det slutt. Da skal Guds mektige arm ta seg av alt og knuse den antikristelige makt i verden. Gud skal seire til slutt. Da skal de gudløse gå til grunne, v. 20.

.

Gjennom hele livet støtter Herren sitt folk. Og det skal bli tydelig og offentlig når regnskapens dag kommer og alle skal fram for Gud. Da skal Gud selv støtte sitt folk og føre oss frelst hjem til sin himmel. De troende er frikjent fra all synd på grunn av Jesu offerdød. Og det får vi av nåde ved troen på ham. Har du satt din vei i Herrens hånd og stoler på ham, som det står i v. 5? Da er du innenfor trygg innhegning. For Herren kjenner oss som er Guds barn, og arven venter der framme, v. 18.

.

Ingen kommentarer: