tirsdag 25. november 2008

64.*

Salme 64.
.
Salmen er av David, og den minner mest om forfølgelsen under Saul, som salme 7 og 52. Men det er trolig ikke en enkelt episode som ligger bak, fordi salmen har en for alminnelig karakter. Den vil lære oss at vi ikke behøver å frykte for fiendens ondskap. For de onde går undergangen i møte, mens vi har håp om et evig liv.
.
1. David ber om hjelp mot fienden – slik han gjør så ofte i salmene og i sitt eget liv. V. 2-7. Han skildrer hvordan angriper de troende på mange måter, både ved falskhet og list.
.
Vi har alle våre erfaringer med djevelen, og han brukte ikke samme metode og taktikk på alle. Derfor har vi forskjellige erfaringer og opplevelser med Den Onde. Og da må vi ikke kritisere andre som falt i noe vi selv ikke følte som en fristelse. Djevelen har mange veier å føre folket vill på.
.
2. Salmisten vet likevel at Gud vil gripe inn, v. 8-11. Han vil dømme de ugudelige og bringte evig skam over dem. – Det er Guds pil. Da vil alle erkjenne Gud smakt og rettferdighet. De troende blir fylt av glede og mer tro til Gud. De søker sin tilflukt hos ham. Og i vanskelige tider behøver vi det. Og da er det godt å vite at Gud har beredt et sted for oss. Han vil ta seg av sine barn.
.

Ingen kommentarer: