tirsdag 25. november 2008

61.*

Salme 61.
.
Salmen er av David. Og den skal synges med strengespill, som Salme 54. David var forvist fra Jerusalem og forfulgt, v. 3. David var nå konge, og forfølgelsen kan derfor ikke være fra Saul. V. 7. Men det kan være fra Absaloms tid da David måtte flykte fra byen.
.
1. David ber, v. 2-6.
Han er i stor nød i landflyktighet og ber om frelse og å bli ført tilbake til helligdommen. Templet var ikke bygt på hans tid, så her må han mene tabernaklet eller den hellige byen Jerusalem. Han føler han er ved jordens ende når han ber. Slik kan det ofte føles i nøden når vi prøver å be Gud om hjelp. Han ber Gud om å føre ham opp på en klippe, et fjell, som altså er sikkert og fast og trygt. Og han ber om å få bo under hans vingers skygge. Det er et godt og trygt sted for oss alle. Og det finner vi ved troen på Jesus Kristus.
.
Også nå bygger han bønnen på de løfter han har gitt Gud, v. 6. Men han bruker også sin erfaring med Gud i sin bønn, v. 4. Han har lært at Gud er hans tilflukt. Og det ber han om må skje også nå.
.
2. Guds hjelp, v. 7-9.

David er viss på at Gud vil hjelpe. Det viser en sterk tro på Gud. Etterslekten skal se det – som slekt etter slekt skal hans liv være. Han skal prise Gud for dette, for Guds rike er evig. Og han vil daglig leve i Guds vilje.
.
Slik er livet med Gud – som det var for David. Vi får leve i bønn og tro på Herrens hjelp og velsignelse. Og de troende får lyst til å leve for Gud og dermed etter Guds ord og plan. Amen.
.

Ingen kommentarer: