tirsdag 25. november 2008

98.*

Salme 98. En ny sang.

.

Dette er en oppfordring til å synge – ja, synge en ny sang. Og det kan være på to måter. Alle kristne har fått denne sangen i sitt hjerte, som minner om salme 40. Sangens innhold er frelsen: Tenk, jeg er frelst fra synden! Historisk er dette sagt om jødefolket i den gamle pakt.

.

Og salmen peker trolig framover mot Jesu komme. Da er frelsen for alle som vil ta imot. Da lyder misjonsbefalingen: Alle skal høre dette. Da blir det liksom en ny oppfyllelse. Den er ikke begrenset til ett spesielt folk.

.

Den nye sangen er ikke alltid i ord og toner. Frelsessangen er en hjertesang. Og denne sangen kjennetegner oss. Den er vår skatt, det vi er opptatt av som frelste. Da er spørsmålet: Hva fyller vårt hjerte? For det er det vi taler om – også i vitnesbyrdet. ”Jeg kan ikke tie om Jesus…”, slik står det i sangen.

.

Hva er denne sangen om? Noe blir nevnt her:

.

1. Gud har gjort under, v. 1.

Et under er noe stort og spesielt. Det er mer enn det vi kan gjøre selv. Og i Guds rike er i grunnen ALT et under. For Gud har gjort alt.

.

- Det gjelder vår fødsel, livet vårt, en god helse og alt vi ellers har. Det er Guds gave.

- Kristendommen er et under. Det er derfor mange ikke forstår den eller vil godta den. Den er så helt annerledes enn alle andre trosoppfatninger eller livssyn. Det må faktisk et under til for å skjønne det.

- Vårt kall er et under – både til frelse og tjeneste for Gud. Omvendelsen, opplevelsen med Gud og bevarelsen. Alt er Guds verk når vi ser det i det rette lys.

Dette takker vi for og lovpriser Gud med hjerte og munn.

.

2. Gud har fullført frelsen, v. 1.

Det er et flott vers. Hans høyre hånd har gjort det – det uttrykk for kraft og makt. Ja, frelsen er et storverk. Gud måtte selv betale for all synd og sone all urettferdighet og straff. Og det måtte skje for hele verden.

.

Da fant han bare én mann: Sønnen.

Og det kunne bare skje på ett sted: Korset.

Jesus ble korsfestet for oss. Og der ropte han i sine siste minutter: Det er fullbrakt! Johs 19, 30. Og det minner igjen om Salme 22, 32: Han har fullført den.

I den svenske bibelen fra 1917 står det her i Salme 98, 1: Han har vunnet seier.

Det er som i en krig. En må tape og en vil vinne. Og på korset tapte Satan alt – og Sønnen vant seier. Og det underfulle er at han vant den for oss. Han seiret over synden i vårt sted.

.

Nå gir han oss frelsen av nåde. Vi får alt gratis og uforskyldt av Guds hånd. Skulle vi ikke da synge og glede oss og ære Gud for dette?

- Frelsen er mye større enn vi kan forstå.

.

3. Frelsen gjelder hele verden og alle folk, v. 2-3.

Det finnes ingen spesielt utvalgt i denne verden. For Gud er vi alle like. Derfor sier salmisten: Herren har kunngjort frelsen - for hedningene, v. 2. Det er alle folkeslag utenfor Israels folk. Og i v. 3 sier han at en gang vil det bli sant: Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Og de er ikke bare tilskuere til at Israel blir frelst. De får selv del i den. Her skuer salmisten inn i den nye pakt der dette blir enda klarere. Nå skal ingen være i tvil lenger.

.

Paulus sier i 2. Kor. 5, 15: Han døde for alle. Det er storheten i Guds kjærlighet. Den hadde ingen begrensning. Derfor kunne Jesus si med rette til sine disipler: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Mat. 28, 19. Og Markus gjengir en setning av Jesus slik: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Mark. 16, 15.

.

I endens tid skal det altså skje: De har sett frelsen. Alle folk. Gud sier det, og da står det fast. Det står ingen steder at alle enkeltpersoner skal ta imot og tro på Jesus. Men alle skal ha anledning til å høre og bli frelst.

.

Derfor skulle vi Rope med glede, som v. 4 sier. Det er takk og misjon.

Ingen kommentarer: