tirsdag 25. november 2008

59.*

Salme 59*

David beder Gud frelse ham fra blodgjerrige fiender, som uten hans skyld står ham efter livet, og dømme dem tillikemed verden, 2-6. Han er forvisset om at disse ugudelige skal komme i stor elendighet, mens Gud i sin nåde vil frelse ham, 7-11. Han beder Gud straffe deres baktalelser på en måte som er skikket til å gjøre et varig inntrykk på Guds folk og føre dem selv til å forstå at han er verdens herre, 12-14. Han uttaler atter sin forvissning om at de skal komme i stor elendighet, mens han skal prise Gud for hans nådige frelse, 15-18.

Vers 11: Min Gud vil møte meg med miskunnhet (nåde).
En salme av David, og kalles en Gyllen sang. Den historiske foranledningen var ”da Saul sendte folk som voktet på huset for å drepe ham. Her er litt av glansen i Guds rike, midt i faren han var i.

1) Gud vil møte oss. David var i nød, slik vi ofte er. Da kommer Herren med hjelp. For han elsket verden, Johs 3, 16. han leter etter mennesker, for å frelse dem. Han har en plass ledig i sin himmel for alle som kommer.
Mange flykter fra Gud når kallet kommer, slik Adam gjorde, 1. Mos. 3, 8. Han skjulte seg for Gud i hagen. Det er noe av syndens frukt i verden.
Men Gud vil ha tak i oss, derfor leter han. Luk. 15.

2) Gud møter oss med nåde. Han krever ikke rettferdighet i nådens tid, han gir rettferdighet av nåde. Nåde er ufortjent og gratis. Vi har ingen ting selv, vi står uten åndelig formue. Og derfor kan vi ikke frelse oss selv. Det er godt for et menneske å se det. Men da rekker Herren ut sin hånd og sier: Jeg kan og jeg vil.

- Jesus tok alltid imot synderen. Slik er han nå..
Han tilgir all synd som bekjennes, og glemmer den. Vi blir frelst av nåde. Ef 2,8.


Ingen kommentarer: