tirsdag 25. november 2008

60.*

Salme 60*
David beder Gud, som har sendt sitt folk store trengsler, nu komme det til hjelp; han har jo gitt det løfte at det alltid skal eie landet og overvinne nabofolkene, 3-10. På grunn av dette løfte uttaler han sin forvissning om at det forestående krigstog mot Edom ved Guds hjelp, som folket alene stoler på, skal få et lykkelig utfall, 11-14.

Vers 14a. Ved Gud skal vi gjøre storverk.
Det er et rart ord. Vi skal gjøre storverk, Se kap. 18, 30 og 44,6.

1) Gud er alt. Han er Gud og har alle makt. Det viste han i skapelsen, og han holder verden oppe slik at alt går etter hans plan. Det kan vi ikke tvile på. Heller ikke at han når som helst kan gjøre storverk - i oss og i verden.

2) Men vi? Vi er bare mennesker. Vi har erfaring med at vi ikke kan gjøre det helt store.
Da sier ordet: Gud vil ha oss til tjenere. Vi skal gjøre alt ”ved Gud”. Da har vi egentlig ingen unnskyldning, og vi bør ikke være late, åndelig talt. Vi er hans redskap, og da er det egentlig Han som gjøre det, og derfor må han har æren.

3) Hvilke storverk er det?

a) Misjon er en av dem. Det er å føre og lede mennesker til Kristus så de blir frelst. Misjonærene sliter ofte på misjonsfeltet. Det går ikke alltid så lett. NMS arbeidet i 14 år før de døpte den første i Sør-Afrika. Og i Kina arbeidet NLM i år etter år på mange stasjoner før de så frukt. Til Etiopia kom tre unge svensker som misjonærer i 1865-66, to døde og den siste reiste hjem av sykdom. – Men det var storverk, den første begynnelse på et rikt misjonsarbeid!

b) Hver eneste nyfrelst er et storverk av Gud. Ikke bare store vekkelser er storverk, men én som vender om. Luk 15. Himlen gleder seg.
- Men vi må aldri glemme: det er ved Gud. Han skal ha takken.


Ingen kommentarer: