onsdag 26. november 2008

23.*

Salme 23*
David priser Herren som den gode hyrde, som gir ham hvile, vederkveger, vokter og forsørger ham, 1-5, og uttaler sin forvissning om at han i hans samfunn skal nyte den rikeste velsignelse alle sine levedager, 6.

Hyrdesalmen.

Davids erfaring: Herren var hans hyrde, derfor manglet han intet. En vakker salme: om hyrden som hjelper sine. Jesus kaller seg den gode hyrde, Joh. 10. Hvorledes er han?
1. Han gir oss alt, v.1. Guds rike er det strøste for en kristen. Ingen ting kan sammenlkignes med å bli frelst og komme til himlen.
- Mange verdslige tror det ikke er noe, og mener det har mye i denne verden. Det vil vise seg å bare være juggel.
- Noen - kanskje mange – predik./prester taler lite om denne hovedsaken å være frelst, men er opptatt av mange jordiske ting.
- Denne Guds gave er evig. Den blekner aldri og forsvinner aldri.
2. Gud gir hvile, v. 2. Han lar oss ligge – leder meg til hvilens vann.
- Vi trenger hvile, både for kropp og nerver – og for sjelen. Mange har tunge byrder.
- Synd, savn, ensomhet, sykdom og annet vondt plager menneskene. Hvor søker du hjelp? Tabletter? Stimuli? Etc.
- Jesus sa: Kom til meg. Vær i stillhet hos meg og legg av alt. Kast det på Herren. Der er ro.
3. Han vederkveger (styrker) min sjel, v. 3. Det betyr fornyelse og kraft, han tenner oss opp igjen. Kristenlivet blir igjen sang og glede, du blir som en nyfrelst, som en doggfrisk morgen.
- Det kan tørke bort, blir stivt og tørt. Det blir hverdag.
- Men Han kan gjøre noe med det. ”En liten stund med Jesus… (En stille stund…)”.
Mark 6, 31: Kom avsides med meg, til et øde sted og hvil dere litt. Det var Jesu resept.
V. 5: Du dekker bord- han mat, v. 2: lar meg ligge i grønne enger: da er det mat nok, ja overflødig. Sauen er mett når han legger seg midt i enga. Flyter over, står det. Maten er i Guds ord, og du har alt i Jesus.
Hebr. 12, 3: Gi akt på ham, se på Jesus, så dere ikke skal bli trette og motløse.
En idrettsmann må komme i god form før han kan vinne løpet.
4. Han vokter meg. V. 4.
Her er mange farer: Han må vokte oss
- mot fall, fiender – Djev., skjulte farer, sløvheten, døden.
5. Herren gir hjelp hele livet, i alt.
Til og med i dødsskyggens dal er ham med oss. Han har gått der selv og vet veien. Han passer på oss, som en hyrde. Han verner oss mot farer – bruker stokken og staven.
Han gir oss så en salig slutt på livet: Bo hos ham, bare godt.
Du har vel tatt imot hyrden?
6. H


Ingen kommentarer: