onsdag 26. november 2008

7.*

Salme 7.

Også her ber David om hjelp mot fiender. Det var visst et konstant problem for ham. Vi kjenner ikke benjamitten Kusj. Men salmen må stamme fra en periode med forfølgelse, trolig fra Saul. En ”sjiggajon” er en klagesang, en sang som uttrykker sterke følelser.

1. David ber om hjelp.
I v. 2-3 sier David at han behøver hjelp. Han har lært å gå den rette vei og ta sin tilflukt til Herren. Hvis ikke han kan hjelp, vet han at han vil forgå – slik løven ville ha revet ham i hjel i ungdommen da han kjemp mot den. Men da hadde David Herren som hyrde, og han hjalp ham.

2. David er uskyldig. V. 4-6.
Han er rettferdig, selv om han ikke mener det i absolutt forstand. Her tenker han på anklagen han får, og der er han uten skyld. Han vet at ingen kan skjule noe for Gud. Og da er det ingen hjelp i å hykle i Guds nærhet. Her taler han om sin venn, v. 5 i NO 78. Motstanderen er trolig Saul – og David har ikke gjort ham eller andre noe ondt.

3. Gud skal dømme, v. 7-10.
David ber om at Herren selv må dømme her. Han kan skifte rett og galt mellom David og andre. Her taler han faktisk om folkeslag som her kan bety filisterne. Han kjempet ofte mot dem. Her ser vi en motsetning mellom ham den ene (David) og de mange gudløse. Slik er perspektivet sterkt utvidet. David føler seg alene i kampen, derfor behøver han Guds hjelp enda mer.

4. Davids håp. V. 11-14.
David håper at Guds rettferdighet må skje. Herren er rettferdig, v. 10b, og derfor kan David trygt overlate seg i hans hånd. Gud er både skjold og vern og dommer som skaper rettferdighet. Selv om fienden angriper ham sterkt med skarpe sverd, vil de selv bli utslettet. Det er paradokset i åndelig strid. Ordspr. 26, 27 uttrykker denne åndelige lov: Den som graver en grav, skal falle i den. Det samme ser vi i v. 16 i denne salmen.

5. Svar i framtida, v. 15-18.
David ser her det alt Guds folk må se og leve etter mange ganger: Svaret vil komme i framtida. Da vil Gud gjøre opp med alle. Men han taler alt nå om gjengjeldelse og vet at det skal sikkert skje.

Derfor kan han prise Herren for seieren. David vil få oppleve Guds rettferdighet uten at han vet hva tid det skjer.
.

Ingen kommentarer: