onsdag 26. november 2008

42.*

Salme 42.


I innledningen til denne salmen er det sagt tre ting: Den er til sangmesteren eller korlederen (salme 4,1 ), den er om læren og av Korahs barn. Se 4. Mos. 16 og 26,11. Korah syndet ved å gjøre opprør, men sønnene unngikk straff. De synger Herrens pris for det. Undervisningen (læren) her er om hvorledes de skulle være i tunge tider, v. 1.

.

1. Sangeren synes å være skilt fra Guds helligdom og forfulgt av fiender. Nå lengter han inderlig etter samfunn med Gud og tabernaklet som er Guds bolig. Han venter på Gud og tror at han skal få lovprise Herren enda en gang, v. 2-6 og 12b.

.

Denne lengsel er skapt av Gud. Ånden driver et menneske til å søke Gud, for det gjør ingen av oss av oss selv. Han søker etter bekker med levende vann, og det er intet annet enn samfunn med Gud. Ikke noe annet kan tilfredsstille et menneske. Det sier han direkte i v. 3: Min sjel tørster etter Gud.

.

Denne lengt har et Guds barn livet ut. Han ønsker å leve nær sin Frelser og herre og gjør hans vilje i livet. Og han kjenner seg salig når han får være der. For meg er det godt å holde meg nær til Gud, skriver Asaf. Salme 73, 28. Slik er troslivet.

.

2. Han klager også over sin egen nød, sjelen er full av uro, v. 7-12. Men han finner trøst i å utøse sitt hjerte for Herren. Slik trøster han seg selv og vil fremdeles vente på Herrens time og hjelp. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, sier han, v. 9. Hver dag behøver han nåde, for han synder daglig. Slik er det med oss alle.

.

Men vi behøver også nåde og miskunn til alle livets oppgaver som møter oss daglig. Gud legger nye utfordringer i vår vei hver dag. Vi skjal vandre i de ferdige gjerninger, skriver Paulus. Efes. 2, 10. Er gjerningene lagt ferdige for oss, er også tjenesten nåde.

.

I dag vil vi møte noen mennesker som behøver vår hjelp og et vennlig ord. Han peker på oppgaver og ber oss å gå inn i dem. Har vi frimodighet og kraft til det? Vent på Gud, står det. Legg alt i hans hånd, da er du trygg.

.

Om natten er hans sang hos meg, v. 9. Vi kan avslutte dagen med takk for hans nåde. Han var med oss etter sitt løfte også denne dagen. Kan noe være større? Da legger vi oss trygt til å sove i visshet om hans nærvær.

.

Bønnen er vår tilflukt i all nød. Fienden håner oss og kan ikke se Guds hånd. Det kan nok gi grunn til uro i mange sjeler. Men hvis du venter på Herren om det drøyer, er det ikke grunn til å være nedbøyet. For da er han der hver dag og stund. Amen.

.

Ingen kommentarer: