tirsdag 25. november 2008

57.*

Salme 57.

.

Det er en Davids-salme med melodi som ”ødelegg ikke” i Salme. 58-59 og 75. Miktam er en gyllen sang. Den historiske bakgrunn er i 1. Sam. 22 om Davids flukt fra Saul og andre gang i kap. 24. Den første flukten er til Abdullams hule, og dne er trolig ment her. V. 1.

.

1. David vender seg igjen til Gud i sin store nød, v. 2-7. Han ber om nåde og Gud vil frelse ham ved nåde og sannhet. Fienden er mektig og blodtørstig og vil hevne seg. Men deres ondskap skal komme over dem selv og ødelegge dem.

.

Slik er loven i Åndens verden. Å tenke noe annet er kortsiktig. For Gud vil fullføre sin gjerning for oss, v. 3. Han forlater oss ikke på halvveien og ber oss om å gjøre retsen selv. Det er sant både i frelsesverket på Golgata og når han skal frelse hver av oss og i helliggjørelsen. Gud vil aldri svikte deg. Han vil nok sende deg hjelp fra himmelen, v. 4.

.

2. David får trøst i sitt hjerte, v. 8-12. Han lover å prise Gud for hele verden for den herlige frelse som han skal få. Hans hjerte er rolig, kan han si med visshet, v. 8. Og det gjør han sannelig også på denne måten: Vi får lese hans bønner og salmer og historie der han hele tiden gir Gud ære.

.

For Herrens trofasthet når til skyene, v. 11. Det er et bilde på at hans nåde og trofasthet aldri tar slutt. Den rekker mye lenger enn vi kan forstå. Det skal du ta til deg i dag.

Ingen kommentarer: