onsdag 26. november 2008

24.*

Salme 24*

David priser Herren som all jordens skaper og konge, 1. 2; han viser at bare den rettferdige skal ha adgang til denne konges helligdom og få del i hans velsignelse, 3-6, og opfordrer helligdommens porter til å heve seg for å ta imot denne herlighetens konge, som nu vil dra inn i den, 7-10.
Herrens inntog i helligdommen på Sion, som salmen nærmest handler om (2 Sam 6), er et forbillede på Messias' komme.

SALME 24. Kongen.

"Kanskje kommer kongen", lyder sangen. Og om kongenes konge handler salme 24. Mange fortolkere mener at denne salmen ble skrevet da Herrens ark ble flyttet tilbake til Jerusalem (2. Sam. 6,12 ff).
Men den dypere mening med salmen er som fortolkeren E. W. Hengstenberg sier: Herrens komme i herlighet. Og det henger sammen med de høye krav Herren stiller til sitt folk og hvor nødvendig det er å forberede seg til hans komme.

1. Kongens eiendom.
Jorden hører Herren til, sier dette ordet. Ingen ting er unntatt. Han har skapt den av sin egen frie vilje for at verden skulle være til hans pris - omtrent som en kunstner blir æret ved sitt verk.
Eieren kan gjøre som han vil med sin eiendom. Ingen kan anklage ham for urettferdighet. Men kongenes konge blir stadig anklaget for det. Og det viser at de ikke har akseptert ham som sin herre.

2. Kongens menn.
Hvem kan stå i Guds nærhet? Det er et hovedspørsmål, v. 3. Selv om alle mennesker på en måte tilhører Gud, er ikke alle hans menn. Her beskrives det sanne Israel, som Spurgeon sier.
Men de er renset. De er ikke rene og skyldfrie av natur. Ingen har et rent hjerte på den måten. V. 4.
Nei, kjennemerket er nevnt i v. 6: de spør etter ham, de søker hans åsyn. Bare der finner de fred og et nytt liv. Der får de en ny rettferdighet. Slik sier NT: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så han tilgir.. og renser.
Evangeliet er fortsettelsen av denne salmen. Ordet om Jesu rensende blod skaper Kongenes konges menn. Og det skaper ny vilje og lyst i oss til å vende vår hu bort fra synden. Og da fylles vårt liv av en ny glede og ny velsignelse, v. 5. I en gammel oversettelse står her: Han skal medbringe velsignelse!

3. Kongen kommer!
Salmen oppfordrer oss til å åpne portene for Ham og ta vel imot kongen. Guds ord ber oss om å ta imot ham her i nådens tid. Han kommer til vårt hjerte og vil inn. Bare Jesus er en slik konge at han kan hjelpe oss. Han kommer til hvert synderhjerte og ber om rom. Har du tatt imot ham? Har du åpnet ditt hjerteliv for ham? Han ber ikke bare om smulene eller søndag formiddag kl. 11.
Så sier Ordet at han snart kommer igjen. Det er advent. Vi feirer ikke bare hans komme for lenge siden som en hyggelig og romantisk historie. Vi venter hans gjenkomst i sky. Mange ting vil skje da, men hovedsaken er han henter de som er rede hjem til seg. De andre blir igjen - til kongens dom. På venstre side.
Hvor skal du stå?

Salme 24, 3-6.*
Fleire vers og sanningar:
v. 3: Kven finn du i himmelen? Mat. 7, 14; Salme 1. Ikkje alle menneske er der. Mat. 25 og Luk 16.
Det er viktig å vita: Kor vert eg?. Alle er fødde i synd og utafor. Det skjedde ved falle, Gen. 3. Då vart heile verda ført ut i mørke.
v. 4: har svar: eit reint hjarta.
Kven har det? Sjå inn i deg sjølv. ---Mrk 7, 21-23. Ikkje namna av å vera kristne, men vera det i sanning.
v. 6: Kven får det?: dei som spør etter han. Dei som søkjer Guds åsyn og vilje og frelse.
Det tyder: den som erkjenner og bekjenner si synd, også det inste. Dei ropar: Salme 51, 12: Gud skap i meg. Dvs. det er umogeleg å gjera det for oss. Eit under må skje – skapt. 1. Joh.1, 7.
Då stig du inn i himlen. Nå gjeld det deg. Vil du?Ingen kommentarer: