onsdag 26. november 2008

45.*


Salme 45, 3: Den nådefulle kongen.

Sangeren lovsynger Messias som en herlig konge, priser hans skjønnhet og ynde, hans seierrike kraft og storhet, hans herredømmes evighet og hans rettferdighet, for hvis skyld han nyter rik glede og velsignelse, 2-9. Han taler fremdeles om hvorledes Messias med stor prakt hjemfører sin brud, den israelittiske menighet, hvis ynde, lydighet og herlighet skildres, og tillikemed henne også andre bruder, menigheter av hedningefolkene, 10-16. Han forutsier endelig at Messias' slekt skal herske over den hele jord, og at alle jordens folk til evig tid skal love og prise ham, 17. 18.

I v. 2 sier Korahs barn at sangen er om en konge. Det må være den samme som omtales i Salme 2 og 110: Messiaskongen. Om hans fornedrelse skriver profeten: han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet (Jes. 52-53). Men her ser vi ham i hans herlighetsdrakt: Du er den fagreste av alle... Her står han ikke bare fram som Gud - da er han alltid full av herlighet. Her står han som Gud og herliggjort menneske. Denne kongen "kan ikke være noen annen enn vår Frelser Jesus Kristus. Det har både de gamle jødiske fortolkere og hele den kristne kirke vært enig i" (Fra Guldgruben).

Nåde er utgytt på hans lepper, det betyr at han har et nådefullt budskap å forkynne. Det er evangeliet som frigjør alle slags syndere. Jes. 61,1ff. Og derfor eier han en evig velsignelse og kan gi det til syndere.

V. 7-8 taler om Messias som Gud, den evige og rettferdige konge som hater ondt elsker rett. Derfor har Gud salvet ham. Både den Allmektige Gud Fader og hans Sønn kalles her Gud. V. 7-8 kan vi derfor omskrive i en parafrase slik: "Din kongetrone, Jesus, står fast evig... Du elsker rettferd og hater ondskap, der har din Gud salvet deg, Jesus..."


Ingen kommentarer: