onsdag 26. november 2008

25.*

Salme 25.

Dette er også en såkalt alfabetisk salme av David, som Salme 9 og 119. Begynnelsesbokstaven til hvert vers følger alfabetet, der første linje begynner på A og neste på B osv., uten at det her er helt konsekvent.

Hovedemnet i salmen er at Gud hjelper de gudfryktige. Men det er lite sammenheng mellom versene, de er mer som ordspråk som er satt sammen. Og det betyr at vi har flere vakre vers og sannheter samlet her.

David ber om at han ikke må bli til skamme på grunn av sine synder. Det er en nød mange kristne bærer på. De fleste har en fortid med noen svarte flekker i. Og vi ber om at det ikke må skade Guds rike. Uforstand og verdslighet bringer mange ganger sorg i de troendes hjerte. Men da ser Guds barn det Ordet sier her: De som venter på Herren, skal ikke bli til skamme til slutt. Her er det tale om skammen på dommens dag, om å bli vist bort fra herligheten i himmelen. Å vente på Herren er å overgi sin sak i Guds hånd, omvende seg og be om nåde. Da er vi trygge i liv og evighet.

Og da kan vi be at Herren skal lede oss i sannhet til frelse, v. 5. For da lærer vi å kjenne Guds vei og frelse i livet. Det er godt å gå i Guds skole der Den Hellige Ånd får lære oss mer om frelsesverket og det Guds ord sier om Jesus. Den kaster lys over Guds vilje. Herre, lær oss å bo der.

Ingen kommentarer: