onsdag 26. november 2008

47.*

Salme 47.

.

Salmen er av Korahs barn. Her er brukt ordet mizmor og ikke sjir som i salme 46. I oversettelse viser det at det første (salme 47) er en salme, mens det andre i Salme 46 oversettes med sang. Man tror at bakgrunnen for denne salmen er Josafats seier over moabittene m.fl. 2. Krøn. 20. Flere folk hadde gått sammen mot Israel for å drive dem ut. Israels folk fastet og bad, og underet skjedde: Fienden vendte våpena mot hverandre og Israel var fri. Derfor kommer lovsangen.

.

1. Alle folk oppfordres til lovsang, v- 2-5. Herren har vist seg som konge over verden og gitt Israel seier. Han har beskyttet landet som han gav sitt folk.

.

2. Også Guds folk skal prise Gud til alle tider. V. 6-8. Han har jo hjulpet sitt folk og vendt tilbake til sin himmel. – Ut fra dette har salmen blitt kalt en himmelfartssalme. Kristus for opp til himmelen da hans gjerning og seier var vunnet her på jorden. Og vi legger merke til at han har seieret fullstendig på egen hånd. Vi har ikke gjort noe for å seire over djevelen og døden og synden.

.

Frelsen er fullbrakt og seieren vunnet av Gud selv. Slik må det være. Syndere kan ikke gjøre noe for å beseire synden. Nå sitter Frelseren ved Faderens trone, v. 9. Der er han i stadig bønn for sitt folk. Det er hans nåværende yppersteprestlige handling. Rom. 8, 34.

.

3. Det som nå har skjedd er pant eller bevis på at alle folk skal adlyde Herren, v. 9-10. De skal være sammen med Israel og tjene Gud. Dette er altså en endetidsprofeti med Gud som endelig seierherre. Forfatteren minner om at Gud er Abrahams Gud, v. 10. Det viser den historiske linje fra Abrahams kall i Kaldea til å utvandre til det land Herren ville vise ham. 1. Mos. 12. Der ligger spiren til Israels folk.

.

- Hvis bakgrunnen er seier som vist ovenfor, bruker Bibelens forfatter her en historisk hending i fortid for å vise hva Gud vil gjøre i framtida. Slik gjør han det for øvrig ofte.

.

Ingen kommentarer: