tirsdag 25. november 2008

96.*

Salme 96. Hans herredømme.

1. Alle jordens folk og hele skapningen skal prise Herren og kunngjøre hans herlighet. For bare han er den allmektige Gud og skaper, 1-6. Alle mennesker bør prise Herren.

Vi er hans skapning og derfor eier han oss på en måte. Derfor skulle han også være vår herre og leder i alt.

.

2. Vi skal også ære og tilbede ham, fordi han skal komme i sitt rike for å dømme jorden med rettferdighet, 7-13. Det gjelder folkeslagene så vel som Israel. Alle skal gi ham ære og makt, v. 7. Ja, hedningene skal få høre evangeliet, v. 10. Derfor er dette også en misjonspreken, og vi skal ikke vente til Tusenårsriket kommer. Misjonstiden er nå. De må få høre: Herren er blitt konge!

3. - Salmen peker frem mot og er en spådom om Messias' komme og kongedømme.

Alle. Alle folk skal få høre om ham. Også i denne salmen ser vi mis­jonsperspek­tivet: frelsen er bestemt for alle, også hednin­gene. Deres (av)guder er intet, v. 5, og kan ikke hjelpe dem. Og en dag vil han dømme verden, v. 13. Så må budska­pet om Messias forkynnes blant alle folk fra dag til dag, v. 2-3.

”Profetiene i denne salme fikk sin første oppfyllelse ved Kristi komme, da han opprettet sitt rike på jorden,” skriver Fr. Wisløff. Men den endelige oppfyllelse får salmen først når Jesus Kristus kommer igjen for andre gang - "da riket er med solekår til syne og til stede i evighetens gyllenår med rett og fred og glede". (Grundtvig).

Ingen kommentarer: