tirsdag 25. november 2008

49.*

Salme 49, 8-9 og 16.


1. Det umulige – for oss:


Vi kan ikke berge oss selv (som noen manus sier) eller andre fra døden. Der står vi hjelpeløse og uten mulighet. Vi kan ikke gi løsepenger. Alt vårt eget er ugyldig mynt. Prisen er så høy at ingen kan betale noe. Det er pga vår synd og svakhet. Rom. 3, 23. Alle har syndet og fattes Gud ære og herlighet.

Dette umulige gjelder alle mennesker. For alle bærer syndefallets frukt i seg. 1. Mos. 3 og Rom. 5, 12-18.

Har vi sett det?


2. Alt er Guds verk, v. 16.

Gud forløste oss i Kristi blod og død. Grunnlaget er i orden, alt er ferdig. Det ble fullbrakt på korset. Johs 19, 30. Forsoningen og forløsningen er Guds eget verk alene. Og der er alle mennesker med. For Gud er like glad i alle uansett hvor lde lever eller hvor dypt de er falt.

3. Vi må ta imot. Johs 1,12. Alle de som tok imot Jesus, fikk rett til å være hans barn. Det er ikke slik at det å ta imot er en gjerning som teller med i vår frelse. Det er å åpne seg for evangeliet og Jesus. For frelsen er så personlig at hver enkelt må ta imot.
Han skal ta seg av oss – helt til vi er fremme i himmelen. Jesu blod gjelder hele veien.
Har du gjort det?

Ingen kommentarer: