onsdag 26. november 2008

46.*

Salme 46.

.


Denne salmen er også av Korahs barn. Alamot er trolig melodien eller tonarten. Bakgrunnen for salmen kan være striden med Sankerib og hans beleiring av Jerusalem, 2. Kong. 18, 13-19, 36; Jes. 37, 1-37,36.

.

1. Gud.

Gud er en Gud som hjelper sitt folk i alle trengsler, v. 2-4. Derfor behøver vi ikke å frykte de største og verste trengsler eller jordiske ulykker. For Gud er vår tilflukt.

.

2. Nåde.

Gud er midt iblant sitt folk med sin rike nåde og frelser folket med sin store makt, v. 5-8. Han er vår faste borg, som Luther sang om midt i sin nød: ”Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.”

.

3. Dommen.

Dommen over Sankerib er nettopp et vitnesbyrd om det, v. 9-12. Derfor burde hedninger og verdslige folk la Guds folk være i fred. De skulle anerkjenne Herren som Gud på den måten. Når de virkelig ser det Herren har gjort i historien, vil de lettere innse at han er den mektigste, ja den eneste Gud. Ja, han er opphøyet over jorden.

.

Legg merke til hvordan folkets opprør skildres i denne salmen med bilder fra naturens verden. Jorden omskiftes, fjell rokkes i havets hjerte (havets dyp), bølgene bruser og skummer og fjell rokkes ved sitt overmot. Folkeslag bruser, riker rokkes og jorden smelter. Det er bilder på hat og voldsomme utbrudd i en opprørt folkemengde. Vi har sett det i krig og i revolusjon og særlig blant anarkister. De frykter ingen ting og ser ut til å bare ville ødelegge alt som er.

.

To ganger lyder så sangen her: Herren hærskarenes Gud (Allhærs Gud) er med oss! Jakobs Gud er vår faste borg! De tror altså på fedrenes Gud som er historiens Gud. Han har seiret før og vil gjøre det igjen. Han må vi også frykte og sette vår lit til. Mne ve over den som setter seg opp mot ham.

Ingen kommentarer: