onsdag 26. november 2008

9.*

Salme 9.
Et er usikkert hva ”Mut-labben” betyr. Det kan bety: Død for sønnen. Her har vi også en lovsang, selv om vi ikke vet hva tid den er skrevet. Den er en såkalt ”alfabetisk salme” som f. eks. Salme 119. Men i Salme 9 er det ikke strengt gjennomført.

1. David priser Herren fordi han har frelst ham fra fienden., v. 2-7. De er ødelagt og altså beseiret. Guds folk har alltid fiender og møter motstand. Derfor er det godt å ha en stor Herre og frelser.

2. Gud har vist at han er en rettferdig dommer. Og han vil alltid hjelpe de undertrykte i deres strid. V. 8-13. Det gir trygghet for et Guds barn som selv ikke ser noen utvei. Da har vi en å gå til uansett hva nøden er.

3. David ber at Gud fremdeles må hjelpe ham mot fienden, v. 14-15. David vil fortelle folket om Guds storverk. Og da må han ha frihet og anledning til det. Det betyr også at David vil gi Gud æren for alle kriger og seire han har hatt. Slik skulle vi også overlate alt til Gud og gi ham ære og takk for det som skjer.

Ingen kommentarer: