tirsdag 25. november 2008

97.*

.

Salme 97. Herren regjerer.

1. Sangeren skildrer hvorledes Herren for all skapningen vil åpenbare seg i forferdelig velde som konge og rettferdig dommer, 1-6. I første rekke gjelder det jødene, dernest i evangeliets tid for alle som tar imot Jesus som frelser og herre i hjertet. Til sist gjelder det tusenårsriket da hele verden skal kjenne Guds nærhet, selv om ikke hver enkelt person vil ta imot ham.

.

2. Det blir til skam for alle avgudsdyrkere, men til fryd og glede for sitt folk, 7-9. Til alle tider har verden vært delt i to grupper. Det er Guds folk og verden. Når dommen en gang kommer, vil de frelste være hos sin Frelser i all evighet. Da blir det ingen anledning eller fare for frafall. Guds rike er endelig ferdig i alle deler hjemme i himmelen.

.

Verden vil gå inn til evig dom og fortapelse. Det er bestemt av Gud, og vår vegring for dette, kan ikke forandre Guds plan. Det vil skje slik han sier. Derfor er neste punkt så viktig.

.

3. Han formaner de fromme til å hate det onde, idet han minner dem om at Herren bevarer og frelser de rettferdige, 10-12. Å hate i Bibelen er ikke personlig motvilje eller det vi kaller hat. Det er ikke personene vi skal hate – det står i motsetning til Bibelens ord om kjærlighet. Men det er de vantros synder og ondskap vi skal avsky. Menneskene skal vi prøve å vinne for himmelen. Det er jo derfor vi prøver å drive misjon både ute og hjemme.

4. Salmen inneholder en spådom om Kristi kongedømme.

Salmen beskriver Messias' makt og herredømme. Det preges av rettferdighet og herlighet. Derfor skal også vi som elsker ham, hate det onde, v. 10. I nådens tid hersker han i de troen­des hjerter. I evigheten skal han være enehers­ker i hele univer­set. I nådens tid er det først og fremst den åndelige regjering Messias sikter mot. I hans rike bor bare "de opprik­tige av hjertet", v. 11.

Ingen kommentarer: