onsdag 26. november 2008

41.*

Salme 41.

.

Denne Davidssalmen tror man kan være fra Absaloms opprør. Salme 55 er nær beslektet med denne. V. 1.

.

1. Hjelp, v. 1-4.

Her viser David at den som hjelper en lidende får selv hjelp i nøden. Det er ikke bare tale om solidaritet mennesker imellom, men om Guds behandling av oss. Den som gir og viser godhet, møter det samme igjen av andre.

.

2. Ulykke, v. 5-10.

Fienden har et annet sinn. De ønsker ulykke over andre og taler ondt om ham. Sladderens og hevngjerrighetens synd har gjort mye skade blant folk. Og det er alltid lett å finne feil eller kritikkverdige ting hos andre. Vi glemmer ofte at vi har de samme og kanskje større feils elv.

.

3. Bønn, v. 11.13.

Han ber nå om Guds hjelp og er viss om at han skal få den. David avslutter ofte sine salmer med en slik visshet. Det vitner om stor tro på Guds løfter og tillit til Guds omsorg. Og han vet at alt er nåde, v. 11. Dette skulle også prege oss. Vi har samme grunn til å store på Gud som David hadde. Gud er den samme, og vi har fått mye nåde av Herren. Bønnen skulle her også følges av takk.

.

4. Avslutning, v. 14.

Salmenes bok er som kjent inndelt i flere større deler, som kalles ”bøker”. Dette verset er avslutningen på 1. bok. Legg merke til at ”boken” avslkuttes med et dobbelt ”Amen”.

.

Ingen kommentarer: